Lemmer

De historie van veel Friese plaatsen werd bepaald door water, zeker die van Lemmer.

Lemmer
Lemmer
Lemmer

Lemmer kennen velen van de Lemsteraak en zeevisserij, de Lemster zeesluis van 1888 en het grootste en oudste nog in bedrijf zijnde stoomgemaal van Europa, het Ir. D.F. Woudagemaal (1920, UNESCO werelderfgoed).